The Society celebrates its 250th anniversary this year

Read more on the Swedish homepage.

Kungen närvarade vid Kungl. Fysio­grafiska Sällskapets
250-årsjubileum

Fredagen den 2 december närvarade Kungen vid 250-årsjubileet för Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.
Sällskapet är en av de kungliga akademierna och har till uppgift att främja vetenskapen inom natur­vetenskap, medicin och teknik.

Kungen delar ut Fysiografiska Sällskapets minnesmedalj i guld till Stefan Karlsson. Foto: Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

Vid ankomsten till Lunds domkyrka välkomnades Kungen av universitetsrektor Erik Renström och Kungl. Fysiografiska sällskapets styrelse.

I domkyrkan höll Kungl. Fysiografiska sällskapet sitt högtidssammanträde som inleddes med ett hälsningsanförande av preses Lena Ambjörn.

I samband med sammanträdet delade Kungen ut följande medaljer och priser:

Kungl. Fysiografiska sällskapets minnesmedalj i guld

  • Professor Stefan Karlsson

Engeströmska medaljen i guld

  • Professor Roland von Bothmer

Westrupska priset

  • Professor Björn Jonson
  • Professor Lars Björck
  • Professor Sophia Hober

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik

  • Professor Ute Bohnacker

Efter sammanträdet deltog Kungen vid sällskapets jubileumsbankett Universitetshuset. I samband med banketten höll Kungen ett tal där han bland annat sade:

Preses och ledamöter av Kungliga fysiografiska sällskapet,
Herr statsråd,
Fru landshövding,
Herr rektor,
Representanter för gästande akademier,
Mina damer och herrar

Jag vill passa på att tacka våra värdar för en trevlig kväll med både god mat och vacker sång.

Som beskyddare av Kungliga Fysiografiska sällskapet har det varit en ära att delta i dagens högtidliga jubileumsfirande. Det har varit både lärorikt och glatt.

Sällskapets 250 år är inte så lätta att sammanfatta. Men om jag skulle försöka mig på en nutida tidningsrubrik så skulle det kanske bli:

”Lärt sällskap bildades i Lund – du kan aldrig ana vad som hände sen!”

Kära festdeltagare, skämt åsido: Jag inser att jag befinner mig i ett sammanhang där man inte ostraffat slarvar med korrelation och kausalitet.

Med detta sagt, tillåter jag mig ändå att konstatera, att både naturvetenskapen, tekniken och medicinen har gjort enorma framsteg sedan sällskapet bildades. Framsteg som har påverkat vårt samhälle och våra livsvillkor i grunden.

1700-talets tidsanda präglades av optimism. Det fanns en stark tro på vetenskapen och dess betydelse för samhället. Detta upplysningsideal är lika relevant i dag, och minst lika viktigt att värna. Det gör man till exempel genom att stödja och uppmärksamma forskning, vilket är just vad detta sällskap gör.

Jag ber därför att få önska lycka till med de nästkommande 250 åren.

Återigen tack för en enastående trevlig kväll!

H.M. Konungen och festdeltagare i domkyrkan. Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

Preses välkomsttalar. Foto: Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

H.M. utdelar Engeströmska medaljen till Roland von Bothmer. Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

H.M. utdelar Westrupska priset till Lars Björck. Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

H.M. utdelar Westrupska priset till Björn Jonson. Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

H.M. utdelar Westrupska priset till Sophia Hober. Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

H.M. utdelar Eva och Lars Gårdingspris i lingvisitik till Ute Bohnacker. Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

Ständige sekreterarens anförande "Kungliga Fysiografiska Sällskapet - Från dåtid till nutid". Foto: Kungl.Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

Ledamot Peter Gärdenfors högtidsföreläser "Vad vi vet, vad vi tror vi vet och vad vi inte vet", Foto: Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund/Per Lindström

SÄLLSKAPETS ÅRLIGA AKTIVITETER

  • Utdelande av vetenskapliga priser och forskningsanslag
  • Offentliga vetenskapliga föredrag
  • Vetenskapliga symposier (Rausingsymposiet, Barabro B. Johanssonsymposiet, Sandblomdagen)

JUBILEUMSÅRET 2022

 

  • Cancersymposium/Royal Physiographic Jubilee Symposium, 6-7 september. Öppningsevent för allmänheten den 5 september Se mer här Annons 5 september (3.5 MB)

Fyra aftnar om klimatet

19/9, 3/10, 31/10, 14/11 i Lilla salen på AF i Lund. Filmas och kan ses live via vår hemsida. Annons (150.2 KB)

Fyra aftnar: Fredrik Charpentier Ljungqvist

Fyra aftnar: Elin Jacobsson

Fyra aftnar: Markku Rummukainen

Fyra aftnar: Lena Neij

Barbro B Johanssonsymposium 2022

Barbro B. Johanssonsymposiet, 21 september, "Den balanserade hjärnan", Skissernas museum. Filmas och kan ses live via vår hemsida.    

Sandblomsdagen, 27 oktober, "Att åldras - på gott och ont"

För mer information se vår Affisch (234,4 kB)  och vårt Program (617,7 kB)

Symposiet äger rum torsdagen den 27 oktober kl. 14:00-18:00 i Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets symposium: "Vad vi kan - och inte kan!"

Symposium 23 november "Vad vi kan och inte kan - Frågor kring framtidens mat". För deltagande på plats krävs anmälan. Anmäl dig HÄR  .
Filmas och kan även ses live via vår hemsida. 

Se vårt Program (1.1 MB)

"Vad vi vet och inte vet"

 Symposiet äger rum den 1 december på Palaestra et Odeum, Lund universitet, Universitetsplatsen. För deltagande krävs anmälan. Anmäl dig . Se vårt program Program (554.2 KB)

JUBILEUMSFOND NR. 2

Upprop om bidrag vänder sig till såväl enskilda personer som organisationer, förvaltningar, företag och industrier. Bidrag utan villkor och valfritt belopp.

Läs gärna mer i vår Jubileumsfolder (2.9 MB)

Back to the homepage