Forskningsstipendier

Stiftelsen Karin och Hjalmar Tornblads fond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för det humanistiska ämnesområdet.
Läs mer »

Stiftelsen Nils Olof Berggrens fond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för ornitologiska undersökningar
Läs mer »

Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för matematik
Läs mer »

Stiftelsen Walter Gyllenbergs fond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för astronomi, fysik och matematik
Läs mer »

Teodor Neranders donation

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för psykiatri
Läs mer »

Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Biologi

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.


Läs mer »

Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Geovetenskap

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.


Läs mer »

Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Medicin

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.


Läs mer »

Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Kemi

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.


Läs mer »

Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Teknik

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.


Läs mer »

Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för det medicinska och biokemiska området
Läs mer »

Jan Löfqvists donation

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

Ämnet zoologi i vid bemärkelse
Läs mer »

Märta och Erik Holmbergs donation

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för astronomi och fysik
Läs mer »

Nilsson-Ehle-donationerna

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för främjande av teoretisk och tillämpad ärftlighetsforskning
Läs mer »

Stiftelsen Hedda och John Forssmans fond

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för patologi och mikrobiologi
Läs mer »

Edla och Eric Smedbergs Forskningsdonation

Ansökningsformulär tillgängligt ca två månader före sista ansökningsdatum.

för psoriasis och sockersjuka
Läs mer »