Publications

Apart from the Society’s Yearbooks that are published every second year, the Society itself does not regularly release new publications, although for many years the Society has contributed funds for external publications within science, medicine and engineering. In recent years, however, the Society has on occasion published books on certain important topics.
These publications are available at the Society’s offices.

Får man forska om allt 2022 (2023)

Kontroverser inom vetenskapen (2021)

Kontroverser inom vetenskapen 2021.pdf

Den akademiska friheten (2020)

Den akademiska friheten 2019.pdf

Universitetet i förändring (2019)

Universitetet i förändring 2018.pdf

Forskningens trovärdighet (2018)

Forskningens trovärdighet 2017.pdf

Nya Satsningar Nya idéer Nya möjligheter (2017)

Nya satsningar, nya idéer, nya möjligheter 2016.pdf

Forskningen rekrytering & förnyelse (2016)

Forskningens rekrytering & förnyelse 2015.pdf

Brokiga blad (2015)

Brokiga blad register.pdf

Forskningens samhällsansvar (2015)

Forskningens samhällsansvar 2014.pdf

Portrait of Gunnar Källén (2014)

Portrait of Gunnar Källén register.pdf

The Tornblad Institute in Lund (2014)

The Tornblad Institute in Lund register.pdf

Kullabergs Natur 1914-1999 (2014)

AB Kullabergs natur 1914-1999 register.pdf

Kreativa Miljöer! Hur uppstår de? (2014)

Kreativa miljöer register.pdf

Vårt dagliga bröd (2014)

Vårt dagliga bröd 2013.pdf

Bortom det acceptablas gränser - Bengt Lidforss och lundaradikalismen (2013)

Bortom det acceptablas gränser Bengt Lidforss register.pdf

From Neurons to Pills (2013)

From Neurons to pills register.pdf

Forskningens nytta (2013)

Forskningens nytta 2012.pdf

Jord - funderingar kring grunden för vår tillvaro (2012)

Jord register.pdf

Med fysiken i blodet - En bok om Hellmuth Hertz (2012)

Med fysiken i blodet register.pdf

Ultrasound in clinical diagnosis (2012)

Ultrasound in clinical diagnosis register.pdf

Forskningens styrning (2012)

Forskningens styrning 2011.pdf

Forskningens etiska gränser (2011)

Forskningens etiska gränser 2010.pdf

Kunskapsleverans till näringslivet (2009)

Kunskapsleverans till näringslivet 2009.pdf

Lärda Sällskap, De lärda sällskapen och framtiden (2006)

Lärda sällskap, De lärda sällskapen och framtiden 2006 register.pdf

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772-2006 (2006)

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772-2006 register.pdf

Lärda Sällskap - De regionala Lärda Sällskapens roll inför ett nytt millenium (2000)

Lärda sällskap register.pdf

Mark och träd från Linné till Brundtland (1992)

Mark och träd från Linné till Brundtland register.pdf

Sven Nilsson, en lärd i 1800-talets Lund (1983)

Sven Nilsson, En lärd i 1800-talets Lund register.pdf

Biological Signals (1972)

Biological Signals register.pdf

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 1772-1940