Användarvillkor & integritetspolicy

Varför behöver Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund spara uppgifter om dig?

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund behöver information om dig för två huvudsyften:

 1. För att kunna registrera en ansökan hos oss
 2. För att vi ska kunna följa upp redovisning av erhållna medel

Vilka uppgifter sparar Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund om dig?

I samband med att du registrerar dig hos Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund sparar vi följande uppgifter om dig:

Uppgifter som du ger till oss:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Institution/Tillhörighet
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Bostadsadress
 • Forskningsprogram
 • Curriculum vitae
 • Ändamål för ansökan och beviljat belopp
 • Notering om redovisning för erhållna medel inkommit

Vilka vi delar personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter enbart med de personer som sitter i våra nämnder och bedömer dina ansökningar. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan utan ditt samtycke.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för vår redovisning och statistik.

Hur kan jag komma åt, rätta och radera mina uppgifter?

 • Rätt till att få tillgång till dina uppgifter
 • Rätt till rättelse
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att redovisning ave erhållna medel har inkommit.

Personuppgiftspolicy

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi är personuppgiftsansvariga enligt gällande lagstiftning. Om du delar dator med någon annan bör du alltid logga ut för att skydda dina uppgifter.