Välkommen till Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 

Sällskapets första emblem slogs 1773.

Eftersom ordet fysiografi, som var gångbart vid grundandet 1772, inte längre tillhör det allmänna ordförrådet, har Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund sedan en del år undertiteln: Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. Sällskapets uppgift är att främja vetenskaper inom dessa områden.

På de följande sidorna presenteras Sällskapets nuvarande organisation och en kort historik under rubriken Om Oss.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets informationsbroschyr hittar du här (11,8 MB)

Sällskapets Jubileumsfond-2 instiftades med anledning av Sällskapets 250-årsjubileum, med avsikten att stödja grundläggande naturvetenskap (matematik, fysik, kemi, biologi), medicin, teknik och deras tillämpningar inom t.ex. klimatforskning, energieffektivisering och framställning av nya miljövänliga material. Mer information hittar du i vår jubileumsfolder.


Rubriken Stipendier omfattar de donationer och stiftelser ur vilka anslag kan sökas som stöd för bl.a forskning och resor. Läs noga våra bestämmelser.

Uppgifter om de utmärkelser som Sällskapet utdelar finns under Medaljer & Priser.