Välkommen till Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 

Sällskapets första emblem slogs 1773.

Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund använder undertiteln: Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. Detta eftersom ordet fysiografi, som var gångbart vid grundandet 1772, inte längre tillhör det allmänna ordförrådet. Sällskapets uppgift är att främja vetenskaper inom dessa områden.

Under rubriken Sök stipendier hittar du alla våra stiftelser ur vilka anslag kan sökas som stöd för bl.a forskning och resor. Läs noga våra bestämmelser.


Läs mer om oss i vår Informationsbroschyr (11,8 MB)

Sällskapets Jubileumsfond-2 instiftades med anledning av Sällskapets 250-årsjubileum, med avsikten att stödja grundläggande naturvetenskap (matematik, fysik, kemi, biologi), medicin, teknik och deras tillämpningar inom t.ex. klimatforskning, energieffektivisering och framställning av nya miljövänliga material. Mer information hittar du i vår jubileumsfolder.