Välkommen till Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund 

Sällskapet fyllde 250 år 2022

Läs mer om Sällskapets aktiviteter under jubileumsåret. 

Sällskapets första emblem slogs 1773.

Eftersom ordet fysiografi, som var gångbart vid grundandet 1772, inte längre tillhör det allmänna ordförrådet, har Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund sedan en del år undertiteln: Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. Sällskapets uppgift är att främja vetenskaper inom dessa områden.

På de följande sidorna presenteras Sällskapets nuvarande organisation och en kort historik under rubriken Om Oss.

Kungliga Fysiografiska Sällskapets informationsbroschyr hittar du här (11,8 MB)


Rubriken Stipendier omfattar de donationer och stiftelser ur vilka anslag kan sökas som stöd för bl.a forskning och resor. Läs noga våra bestämmelser.

Uppgifter om de utmärkelser som Sällskapet utdelar finns under Medaljer & Priser.