Sällskapets möten, hösten 2024

Sällskapets möten hösten 2024 infaller kl.18:15 den

2 oktober
13 november
2 december - (årshögtiden)

 

 

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Universitetslektor Jessica Abbott kommer att förläsa om ämnet "Experimentell evolution av könskromosomer".

Fritt inträde. Allmänheten välkommen. Föredraget sänds även live.

 

 

 

Tillbaks till förstasidan