Sällskapets möten, våren 2024

Sällskapets möten våren 2024 infaller kl.18:30 (om inget annat anges) i Piratensalen på Grand Hotel, enligt följande:

14 februari

13 mars

10 april (obs: kl.13 tillsammans med Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet)

16 maj (tillsammans med Läkaresällskapet där de är värdar 2024).

 

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Universitetslektor Jessica Abbott kommer att förläsa om ämnet "Experimentell evolution av könskromosomer".

Fritt inträde. Allmänheten välkommen. Föredraget sänds även live.

 

 

 

Tillbaks till förstasidan