Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 15 februari 2023 kl. 18:30 

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Föredraget är öppet för allmänheten. Föredraget sänds även live via vår hemsida.

Vårens följande möten äger rum den 15 mars, 12 april (tentativt) och 10 maj

 

 

 

 

Tillbaks till förstasidan