Kansli

Albert Dubout (1905-1976) Ur: Villon (OEUVRES) Gibert Jeune Librairie d'amateurs, 61, Boulevard Saint-Michel, 61, Paris

Kungliga Fysiografiska Sällskapet
organisations nr. 845000-3879

Kansliet är bemannat måndag-onsdag kl 9-15.
Kansliet är öppet via e-post på torsdagar.
Telefontid säkrast måndag-onsdag.

Post- och besöksadress:
Stortorget 6
222 23 Lund
Telefon: 046-13 25 28 (ständig sekreterare)
Bankgiro: 5798-0062
Postgiro: 18 33 92-0
Hämtställe: 31 
Datorpost: kansli@fysiografen.se

Hemsida: www.fysiografen.se

Ekonomi: Monica Rosenqvist tel 046-30 41 53
Kansli: Marie Holmdahl-Svensson tel 046-13 25 28