Kansli

Albert Dubout (1905-1976) Ur: Villon (OEUVRES) Gibert Jeune Librairie d'amateurs, 61, Boulevard Saint-Michel, 61, Paris

Kungliga Fysiografiska Sällskapet

Kansliet är i regel bemannat måndag-onsdag kl 9-16, men ring gärna innan du besöker oss, så att vi inte sitter i möte eller liknande.

Post- och besöksadress:
Stortorget 6
222 23 Lund

Kanslisekreterare: Anette Åkerberg tel 046-13 25 28

Bankgiro: 5798-0062
Postgiro: 18 33 92-0
Organisationsnr. 845000-3879

Hämtställe: 31 
E-post: kansli@fysiografen.se

Hemsida: www.fysiografen.se