Ledamöter i sällskapets nämnder

Albert Dubout (1905-1976) Ur: Villon (OEUVRES) Gibert Jeune Librairie d'amateurs, 61, Boulevard Saint-Michel, 61, Paris

Fysiografiska Sällskapet utser vart tredje år ledamöter i de nämnder som årligen utdelar forskningsstipendier. En ledamot kan tjänstgöra högst 2 perioder (6 år) i en nämnd. Från 2019-2021 tjänstgör följande ledamöter.

N.O. Berggren-nämnden
Professor Åke Lindström
Professor Niklas Wahlberg

Borglins fond
Professor Torsten Fransson
Professor Magnus Genrup

Brodéns fond
Professor Erik Wahlén

Forssman-nämnden
Professor Karin Jirström
Professor Artur Schmidtchen

Gyllenberg-nämnden
Professor Melvyn Davies
Professor Michael Ljungberg
Professor Erik Wahlén

Holmberg-nämnden
Professor Melvyn Davies
Professor Michael Ljungberg

Källén-nämnden
Professor emeritus Arne Ardeberg
Professor Johan Bijnens
Professor Melvyn Davies
Professor Dirk Rudolph
Professor Peter Samuelsson

Löfqvist-nämnden
Professor Marie Dacke
Professor Helena Westerdahl

Nerander-nämnden
Professor Sven Jönsson
Docent Ulf Kristoffersson

Nilsson-Ehle och Nilsson-Ehle resemedel nämnderna
Universitetslektor Marita Cohn (Mendelska sällskapet)
Professor Torbjörn Säll
Forskare Kajsa Paulssonl (Mendelska sällskapet)

Nilsson-Ehle föreläsningsnämnd
Professor David Gisselsson Nord
Professor Mats Hansson
Professor Torbjörn Säll (Mendelska sällskapet)

NMT-nämnden
Professor Anders Gottsäter
Professor Katarina Hedlund
Professor Jonas Larsson
Professor Christer Löfstedt
Professor Raimund Muscheler
Professor Bernt Nilsson
Professor Ulf Nilsson
Professor Johan Richter
Professor Emma Sparr
Professor Henry Svensson

Sandblom-nämnden
Professor emeritus Göran Bexell
Professor emeritus Bengt Jeppsson
Familjen Sandblom
Dekanus medicinska fakulteten

Schyberg-nämnden
Dekanerna för medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna
Professor Emma Sparr
Professor Gunilla Westergren-Thorsson

Smedberg-nämnden
Professor Eva Degerman
Professor Artur Schmidtchen

Tornblad-nämnden
Professor Anders Palm

Ständige sekreteraren/skattmästaren ingår i samtliga nämnder.
För de 3-årsperiodiserade fonderna används NMT-kommittéerna och 5-årsperiodiserade en (se Bestämmelser för sällskapets stipendier/ansökningstider) ad hoc kommitté.
För Yngre forskares resemedel och Dunkers donation är styrelsen bedömningsnämnd.
Gästföreläsarfonden beslutas av ständige sekreteraren.
Medaljer och priser behandlas i nämnder enligt donationsbestämmelser.