Föredrag

Sällskapets filmade föredrag kan ses på Youtube

15 februari 2023

Universitetslektor Emma Hammarlund föreläser öve ämnet "Djurens och cancerns utveckling på Jorden"

9 november 2022

Professor Helena Alexanderson föreläser över ämnet "Lysande kvarts och salt - geologiska klockor och fiffiga stråldosmätare".

 

5 oktober 2022

Professor Pia C Sundgren föreläser över ämnet "Visualisera förändringar i hjärnan hos patienter med diagnosen SLE"

 

6 april 2022

Professor Christian Balkenius föreläser över ämnet "Kan robotar ha empati?".

16 mars 2022

Professor Sofie Mohlin föreläser över ämnet "Neuroblastom - när fosterutvecklingen går fel".

16 februari 2022

Professor Oskar Hansson föreläser över ämnet "Hur kommer vi att diagnosticera och behandla Alzheimers sjukdom i framtiden?"

10 november 2021

Professor Johan Wennerberg föreläser över ämnet "Kampen mot tuberkulos"

6 oktober 2021

Sven Berggrenpristagare för år 2021 professor Keith Hawton, University of Oxford, U.K., föreläser över ämnet 
"Suicide prevention: Does it work?"

19 maj 2021

Professor Lisa Rydén föreläser över ämnet "Små steg för alla och stora steg för utvalda" - medicinska framsteg bakom den förbättrade prognosen vid bröstcancer

17 mars 2021

Daniella Rylander ” En självläkande hjärna för neurologiska sjukdomar genom omprogrammering” och Kristina Lundberg ”Nya strategier för effektiv cancerbehandling baserat på immunförsvarets celler”.

17 februari 2021

Christian Ingvar föreläser över ämnet ”Malignt melanom – forskning och framtid"

2 december 2020

Professor Lil Träskman-Bendz föreläser över ämnet "Serotonin - en mångfacetterad budbärare"

11 november 2020

Professor Eva Johansson ”Att skräddarsy växters proteiner – för ökad bio-ekonomi”

10 oktober 2020

Professor Michael Tomasello "Becoming human: A theory of ontogeny"