Hedersledamöter

Elofsson, Rolf 2015

f 1930, professor emer., f.d. Sällskapets ständige sekreterare

 

Ryde, Hans 2015

f 1931, professor emer., f.d. Sällskapets skattmästare

 

Alm, Per 2019

f 1943, professor emer. 
Sällskapets ständige sekreterare och tillika skattmästare