Ansök nu om medel ur våra fonder

Nu är nya ansökningsperioder öppnade och det går på nytt att söka medel ur:

Resestipendier, Yngre forskare - för doktorander (Sök senast 26 februari 2024, för resor påbörjade 25 mars till 19 maj 2024.

Resestipendium, Yngre forskare - för disputerad forskare (Sök senast 26 februari 2024, för resor påbörjade 25 mars till 19 maj 2024.

Resestipendium ur Nilsson-Ehledonationernas resor (sök senast 15 mars 2024).

Forskningsstipendium ur Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse  (sök senast 15 mars 2024).

Gästföreläsarfonden (fortlöpande ansökningar).

Henry och Gerda Dunkers donation (för Sällskapets ledamöter).

Tillbaks till förstasidan