Ansök nu om medel ur våra fonder

Nu är nya ansökningsperioder öppnade och det går just nu att söka följande medel:

Medel för resor:
Yngre forskare - för doktorander
Yngre forskare - för disputerad forskare  
(Sök senast 26 augusti 2024, för resor påbörjade 1 september till 25 november 2024.)
Nilsson-Ehle-donationernas resor (Sista dagen att söka detta medel är 25 september, 2024)

Medel för forskning:
(sista ansökningsdag 25 september 2024)
1. Stiftelsen Nils Olof Berggrens fond
2. Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik -  Biologi
3. Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Geovetenskap
4. Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Medicin
5. Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Kemi
6. Donationerna för naturvetenskap, medicin och teknik - Teknik
7. Stiftelsen Hedda och John Forssmans fond
8. Stiftelsen Walter Gyllenbergs fond
9. Märta och Erik Holmbergs donation
10. Jan Löfqvists donation
11. Nilsson-Ehle-donationerna
12. Stiftelsen Torsten och Fanny Brodéns fond

Anslag för BUL (biträdande universitetslektor):
Forskningsanslag för biträdande universitetslektorer (Sista ansökningsdag är 25 september 2024, för detta anslag).

Sällskapets särskilda satsning på gränsöverskridande forskning:
Forskningsanslaget Horisont  (Sista sökdag är 16 september 2024, för detta anslag.)

Fonder för Sällskapets ledamöter:
Gästföreläsarfonden (fortlöpande ansökningar).
Henry och Gerda Dunkers donation (för Sällskapets ledamöter). Sista ansökningsdag är 25 september för aktuell omgång, och därefter 28 november 2024.

Tillbaks till förstasidan