Ansök nu om medel ur våra fonder

Nu är nya ansökningsperioder öppnade och det går just nu att söka medel ur:

Resestipendier, Yngre forskare - för doktorander

Resestipendium, Yngre forskare - för disputerad forskare  

(Sök senast 26 augusti 2024, för resor påbörjade 1 september till 25 november 2024.)

Gästföreläsarfonden (fortlöpande ansökningar).

Henry och Gerda Dunkers donation (för Sällskapets ledamöter).

Tillbaks till förstasidan