Anslagsutdelning, yngre forskare 2024-04-20

Vid Kungliga Fysiografiska Sällskapets i Lund senaste utdelning av resestipendier till yngre forskare, 2024-04-20 utdelades 1.055.398 kr. 95 personer sökte medel, och 65 personer beviljades medel.

Läs mer här.

 

Tillbaks till förstasidan