Sällskapets möten

Sällskapets nästa möte infaller den 15 mars 2023 kl. 18:30 

i Piratensalen på Grand Hotel i Lund.

Professor Anders Carlsson föreläser över ämnet "Växtförädling ger förutsättningar för en framtida hållbar matproduktion"

Föredraget är öppet för allmänheten. Föredraget sänds även live via vår hemsida.

 

Vårens följande möten äger rum den19 april och 10 maj

 

 

 

 

Tillbaks till förstasidan