Anslagsutdelning, yngre forskare 2024-02-28

Vid Kungliga Fysiografiska Sällskapets i Lund senaste utdelning av resestipendier till yngre forskare, 2024-02-28 utdelades 452 920 kr. 45 personer sökte medel, och 29 personer beviljades medel:

Läs mer här.

Tillbaks till förstasidan