2020

Sällskapets Minnesmedalj i guld

Stefan Karlsson, professor emeritus i molekylär medicin, Lunds universitet

Sällskapets minnesmedalj i guld utdelas till man eller kvinna såsom belöning för vetenskapliga arbeten av synnerligen förtjänst. Den utdelas vart 3:e år omväxlande för arbete tillhörande de naturvetenskapliga, matematiska och medicinska sektionerna.

Sällskapet har beslutat att tilldela professor Stefan Karlsson, Lunds universiet, minnesmedaljen i guld för hans framstående forskning inom blodbildning och blodsjukdomar, med banbrytande upptäckter rörande de gener och signalvägear som reglerar blodbildande stamceller. Under hans ledarskap har forskningen om blodstamceller utvecklats till en som är ledande i Europa. Detta har lett till utveckling av metoder för användning vid benmärgstransplantation på barn och vuxna patienter
vid maligna benmärgssjukdomar.

 

Engeströmska medaljen

Roland von Bothmer, professor emeritus i Kulturväxternas genetik och förädling, SLU/Alnarp

Den Engeströmska medaljen i guld instiftades 1912 och utdelas för framstående insatser inom naturvetenskap som lett till praktiska tillämpningar rörande Skånes lantbruk och dess binäring eller industri.

Medaljen tilldelas Roland von Bothmer, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, för synnerligen framstående insatser inom området tillämpad naturvetenskap i vid bemärkelse. Von Bothmers forskning har såväl regional som global betydelse och varit fokuserad på att öka den genetiska diversiteten hos grödor, vilket kommit utvecklingen i näringslivet i Skåne till godo. Han har ockaså under många år varit ansvaraig för bevaranade av genetsikt material från grödor från olika delar av världen genom långtidsinlagring i genbanken i Svalbard. Roland von Bothmer uppfyller därför på ett utomordentligt sätt utmärkelsens intentioner - att överföra grundvetenskapen till praktisk tillämpning. 

 

Rolf Dahlgrens pris i botanik - 200.000 kr

Sandra Knapp, research professor, University College, London

Sandra Knapp tilldelas priset för framstående insatser inom blomväxternas systematik och evolution. Hon är en internationellt ledande forskare inom systematik,
evolution och biogeografi rörande potatisfamiljen Solanaceae, där hon gjort omfattande taxonomiska utredningar för flera komplicerade undergrupper,
samt hon har ett omfattande författarskap med fokus på Mellan- och Sydamerikas flora, vetenskapshistoria och naturskydd.

 

Fabian Gyllenbergs pris i kemi - 80.000 kr

Laura Folkers, postdoktor, Technische Universität, Dresden

Laura Folkers disputerade 2019 i Lund på en avhandling om komplicerade strukturer för intermetalliska faser. Hon lyckades syntetisera och strukturbestämma tidigare okända faser
med hjälp av synkrotronljus- tekniker, ett arbete som fordrat såväl experimentell som teoretisk skicklighet, och där hon arbetat med stor självständighet.

 

Göran Linds pris i tillämpad elektronik - 40.000 kr

Harsh Tataria, biträdande universitetslektor i kommunikationsteknologi, Lunds universitet

Harsh Tataria disputerade 2017, Victoria University, Wellington, Nya Zeeland. Rekryterades till Lund där han arbetat med karakterisering av dynamiska utbredningskanaler
kring 28 GHz för massiva MIMO-system – ett område där Lunds universitet ligger i den absoluta forskningsfronten. Det mätsystem som han utvecklat för ändamålet är unikt
då det för bättrar såväl tids- som riktnings-upplösningar i mätningarna med en tio-potens jämfört med existerande system, vilket är en storslagen bedrift.

 

Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik - 240.000 kr

Johanna Mesch, professor i teckenspråk/lingvistik, Stockholms universitet

Johanna Mesch tilldelas priset för forskning som bidrar till att fördjupa vår kunskap om språklig variation, och om den mänskliga språkförmågans uttryck genom sitt breda fokus
på lexikon, grammatik, intonation och samtalsfenomen. Hon har bidragit till skapandet av Svensk teckenspråkskorpus - en unik och stilbildande resurs i absolut världsklass.