Sällskapets tidigare skattmästare

Skattmästare i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund från 1816 -

1 Christian Wåhlin 1816 - 1821 5 år
2 Carl Erland Colliander 1821 – 1824 3 år
3 Jacob Sönnerberg 1824 - 1833 9 år
4 Sven Nilsson 1833 – 1834 1 år
5 Adam Wilhelm Ekelund 1834 – 1860 26 år
6 Didrik Magnus Axel Möller 1860 - 1880 20 år Ständ.sekr 1880-96
preses 1872-73
7 Fredrik Wilhelm Christian Areschoug 1880 - 1896 16 år
8 Albert Victor Bäcklund 1896 - 1906 10 år
9 Folke August Engström 1906 - 1916 10 år
10 Gustaf Ahlström 1916 - 1926 10 år
11 Anders Rosén 1926 - 1931 5 år
12 Assar Robert Hadding 1931 - 1939 8 år
13 Knut Anton Walter Gyllenberg 1939 - 1958 19 år
14 Johan Ernhold Hede 1953 - 1973 20 år
15 Sven Hjelmqvist 1973 - 1988 15 år
16 Hans Ryde 1988 - 2008 20 år
17 Per Alm 2008 - 2010 Ständ sekr och skattmästare 2010 - 2023 15 år