Sällskapets tidigare ständig sekreterare

Ständige sekreterare i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund från 1773 –

1 Anders Jahan Retzius 1773 - 1815 42 år
2 Carl Adolph Agardh 1815 - 1834 19 år
3 Sven Nilsson 1834 – 1859 25 år
4 Jacob Georg Agardh 1859 – 1869 10 år
5 Didrik Magnus Axel Möller 1869 - 1870 1 år
6 Jacob Georg Agardh 1870 - 1880 10 år preses 1869-70
7 Didrik Magnus Axel Möller 1880 - 1896 16 år preses 1872-73, skattm 1860-80
8 Fredrik Wilhelm Christian Areschoug 1896 - 1906 10 år
9 Albert Victor Bäcklund 1906 - 1911 5 år
10 Carl Magnus Fürst 1911 - 1933 22 år
11 Erich Matteo Prochet Widmark 1934 - 1944 10 år
12 Bertil Hanström 1945 - 1952 7 år
13 Gösta Glimstedt 1952 - 1970 18 år
14 Gerhard Regnéll 1970 - 1980 10 år
15 Sten Ahrland 1980 - 1995 15 år
16 Rolf Elofsson 1995 - 2010 15 år
17 Per Alm 2010 - 2023 13 år