PM för forskargruppsledare

Bedömningen av ansökningar till Yngre forskares resefond (ca 300 per år) görs av en grupp om 8 personer med olika kompetens inom Sällskapets områden. Intyg från forskargruppsledare, som är en viktig del av postdoktorers ansökan, är av skiftande kvalitet men ofta intetsägande. Självklarheter som att det är nyttigt för unga forskare att stifta bekantskap med personer inom forskningsområdet och internationell forskning är meningslöst att ytterligare påtala och bidrar inte till att rangordna de sökande. Vad bedömarna behöver veta är postdoktorns roll och forskningsprofil inom gruppen, självständighet och initiativförmåga i arbetet inom gruppen, handledarförmåga och förmåga att utveckla nya tekniker. Speciella förhållanden beträffande sökandens forskningsprojekt, ekonomiska villkor för forskningen, barnledigheter etc. kan behöva anföras. För klarhets skull bör forskargruppsledarintygen skrivas på svenska.

Ett informativt och tydligt forskargruppsledarintyg ökar möjligheterna för den sökande att beviljas anslag.

Om flera postdoktorer med gemensam forskargruppsledare söker till samma konferens kan som regel endast en beviljas medel. Vid ungefär lika kvalifikationer, är det svårt för bedömningsgruppen att avgöra rangordningen. Forskargruppsledaren är den som har bäst kunskap om förhållanden och bedömarna vore tacksamma för en tydlig information och rangordning av de sökande. Vi är medvetna om den känsliga situationen en forskargruppsledare befinner sig i men alternativen (t ex tärning) är sämre. Forskargruppsledaren kan, om så önskas, sända in rangordningen i separat skrivelse till ständige sekreteraren. Forskargruppsledarintyg skall vara personligen undertecknat av vederbörande forskargruppsledare. Om dylikt undertecknande saknas behandlas ej ansökan.

Vi inom Sällskapet hoppas att denna information från forskargruppsledaren och överbringad till postdoktorn hjälper oss i det ibland lite tunga men alltid roliga arbetet att bidra till kontakter för unga forskare med internationell forskning.

Vänliga hälsningar

Per Alm
Ständig sekreterare