PM för handledare för doktorander

Åsikterna om handledarintygen nedan gäller i första hand reseansökningar, men kan, mutatis mutandis, även gälla andra intyg. Bedömningen av ansökningar till Yngre forskares resefond (ca 300 per år) görs av en grupp om 8 personer med olika kompetens inom Sällskapets områden. Handledarintygen, som är en viktig del av doktoranders ansökan, är av skiftande kvalitet men ofta intetsägande. Självklarheter som att det är nyttigt för unga forskare att stifta bekantskap med personer inom forskningsområdet och internationell forskning är meningslöst att ytterligare påtala och bidrar inte till att rangordna de sökande. Vad bedömarna behöver veta är hur doktoranden fullgör sin forskarutbildning. En erfaren handledare bör kunna avgöra i en jämförelse med andra doktorander sökandens ev. framgång i studierna, d.v.s. en värdering av de sökande. Doktorandens snabbhet, allmän förmåga i sitt arbete, självständighet i arbetet och initiativförmåga, var doktoranden befinner sig i sin forskarutbildning, förmåga till samarbeten, erhållna resultats originalitet och nyhetsvärde mm bör anges. Speciella förhållanden beträffande sökandens forskningsprojekt, ekonomiska villkor för forskningen, barnledigheter etc. kan behöva anföras. För klarhets skull bör handledarintygen skrivas på svenska.

Ett informativt och tydligt handledarintyg ökar möjligheterna för den sökande att beviljas anslag.

Om flera doktorander med gemensam handledare söker till samma konferens kan som regel endast en beviljas medel. Vid ungefär lika kvalifikationer, är det svårt för bedömningsgruppen att avgöra rangordningen. Handledaren är den som har bäst kunskap om förhållanden och bedömarna vore tacksamma för en tydlig information och rangordning av de sökande. Vi är medvetna om den känsliga situationen en handledare befinner sig i men alternativen (t ex tärning) är sämre. Handledaren kan, om så önskas, sända in rangordningen i separat skrivelse till Sällskapets ständige sekreterare. Handledarintyg skall vara personligen undertecknat av vederbörande handledare. Om dylikt undertecknande saknas behandlas ej ansökan.

Vi inom Sällskapet hoppas att denna information från handledaren och överbringad till doktoranden hjälper oss i det ibland lite tunga men alltid roliga arbetet att bidra till kontakter för unga forskare med internationell forskning.

Vänliga hälsningar

Per Alm
Ständig sekreterare